Ngày 07.9.2019: Giữ luật trong tinh thần

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 6, 1-5 

Trong một ngày Sabbat, khi Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, thì các môn đệ bứt bông lúa miến, vò xát trong tay, rồi ăn. Có mấy người biệt phái nói với các ông rằng: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat?”

Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Các ông chưa đọc điều Ðavit đã làm khi ông và các người tuỳ tùng bị đói sao? Ngài đã vào đền thờ Thiên Chúa, lấy bánh dâng hiến mà ăn và cho các người bạn tuỳ tùng ăn, bánh đó họ không được phép ăn, nhưng chỉ dành cho các trưởng tế mà thôi”. Và Người bảo họ rằng: “Con Người làm chủ cả ngày Sabbat”.

 

GIỮ LUẬT TRONG TINH THẦN

Trước sự bắt bẻ của người biệt phái, Chúa Giêsu đã lên tiếng bênh vực các môn đệ của Người. Người đã dẫn chứng sự việc vua Đavít đã làm trong ngày sa-bát để cho người biệt phái biết rằng người có đức tin mạnh như vua Đavít cũng có lúc quanh co để giữ luật. Quan trọng hơn, Người khẳng định: “Con Người làm chủ cả ngày Sabát”. Vì thế Chúa Giêsu bênh vực việc làm của các môn đệ, những người từ bỏ mọi sự để theo Chúa nên họ được phép làm việc trong ngày Sabát để duy trì sự sống.

Con người phải làm việc để duy trì sự sống. Do đó, ngày nay Hội thánh cũng cho phép chúng ta, khi có lý do chính đáng (như các môn đệ) thì được phép làm việc trong ngày nghỉ để duy trì sự sống cho mình và gia đình mình.

Trả lời