Slides: Chiếc ô của vị phú thương và bài học bình tĩnh

 

Người bình tĩnh có tâm bình thản, hoà ái sẽ có thể nhìn xa trông rộng mà không bị những sự việc nhỏ nhen, những thứ lợi ích tầm thường che khuất mắt. Bởi lẽ: “Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.” (Khuyết danh)

Nguồn: Internet

 

 

 

 

 

Trả lời