Thánh Đaminh : Chân dung một người cha

 

Thánh Đaminh : Chân dung một người chaTrước đây chúng tôi đã giới thiệu DVD Hạnh tích Thánh Đaminh, với tựa đề “Chân Dung Một Người Cha”, do linh mục Antôn Phan Tự Cường biên soạn và trực tiếp đọc thuyết minh. Xin giới thiệu phiên bản mới của tác giả có bổ sung.

Soạn giả đã công phu tìm hình ảnh minh họa chính xác liên quan đến các sự kiện lịch sử trong cuộc đời của Thánh Đaminh. Từ hình ảnh quê hương Caleruega, giếng kỷ niệm rửa tội, lâu đài thân phụ, hình ảnh thân mẫu chân phước Gioanna, đến những hình ảnh về thánh nhân.

“Chân dung một người Cha” kể lại câu chuyện thánh Đaminh từ thời thơ ấu đến khi trở thành nhà giảng thuyết tin mừng.

Kế đến là chân dung một vị tổ phụ, các tiến trình lập Dòng, và những nét căn bản nhất trong linh đạo Dòng Anh em Giảng Thuyết. Đó là tinh thần cầu nguyện, hăng say học hành, và nhiệt tình loan báo Tin mừng cho tha nhân. Bên cạnh đó là tấm lòng trắc ẩn, tinh thần khó nghèo phó thác, và tình yêu dành cho Mẹ Maria Đấng Bảo Trợ.

Clips kết thúc với những lời trăn trối cũng là gia sản Cha Đaminh để lại cho anh em : Hãy sống bác ái, khiêm tốn và khó nghèo tự nguyện“, và diễn biến việc Cha Đaminh được suy tôn hiển thánh, và lời ca tha thiết dâng lênCha Đaminh.

 

 

 

 

 

Trả lời