Ngày 04.8.2019: Sống theo những giá trị của tin mừng

 

Tin mừng theo Thánh Luca : Lc 12, 13-21.

Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi”. Người bảo kẻ ấy rằng: “Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi?” Rồi Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu”.

Người lại nói với họ thí dụ này rằng: “Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: ‘Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?’ Ðoạn người ấy nói: ‘Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: “Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi”. Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: ‘Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?’ Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy”.

SỐNG THEO NHỮNG GIÁ TRỊ CỦA TIN MỪNG

Của cải vật chất và những giá trị trần thế là những cám dỗ lớn đối với con người. Nhiều khi con người đắm chìm và bị cuốn hút bởi những giá trị này mà quên đi những giá trị lớn lao cao cả, quên đi cùng đích của cuộc đời.

Tác giả sách Giảng Viên nhấn mạnh tới sự phù vân của vật chất. Tất cả mọi sự trên cuộc đời không tồn tại mãi mãi. Tiếp nối sứ điệp sách Giảng Viên, thánh Phaolô kêu mời các tín hữu Côlôxê, và mỗi người chúng ta hãy tìm kiếm những giá trị siêu nhiên: “Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới.”

Xin Chúa cho mỗi chúng ta và con người thời đại biết cảnh giác với chủ nghĩa hưởng thụ và khoái lạc, luôn khôn ngoan tìm kiếm và sống theo những giá trị Tin mừng.

Trả lời