Ngày 26.7.2019: Làm chứng nhân tin mừng

 

Tin mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 13,16-17.

Khi ấy, Đức Giêsu  nói với các môn đệ rằng: “Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.

LÀM CHỨNG NHÂN TIN MỪNG

Trăm nghe không bằng một thấy. Thật phúc cho các môn đệ ! Vì tai các ngài được trực tiếp lắng nghe lời Chúa và tận mắt chứng kiến những phép lạ Người đã làm, điều mà nhiều ngôn sứ và người công chính trước đây mong ước mà không được.

Đối với thánh Gioakim và thánh Anna, dù không trực tiếp lắng nghe và chứng kiến những gì Chúa Giêsu đã làm những các ngài được diễm phúc sinh hạ Đức Maria, người đã được tuyển chọn làm Mẹ của Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế.

Còn chúng ta, thế hệ sau này, chúng ta cũng được diễm phúc đón nhận những gì mà mà Chúa Giêsu đã nói đã làm, nhờ lời chứng của các chứng nhân Tin mừng. Chúng ta đã đón nhận nhưng không thì cũng cho đi nhưng không như vậy. Xin Chúa ban ơn sức mạnh để chúng ta ra đi làm chứng cho Tin Mừng của Chúa.

Trả lời