Ngày 22.7.2019: Tôi đã thấy Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Gioan: Goan 20,1-2. 11-18.

Ngày thứ nhất trong tuần, Maria Mác-đa-la đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ.

(Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ khác được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta để Thầy ở đâu”.)

Bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc, nhìn vào trong mồ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đàng đầu, một vị ngồi phía đàng chân. Hai vị hỏi: “Tại sao bà khóc?” Bà trả lời: “Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi, và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu?” Vừa nói xong, bà quay mặt lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó. Nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. … Maria Mác-đa-la đi báo tin cho các môn đệ rằng: “Tôi đã trông thấy Chúa, và Chúa đã phán với tôi những điều ấy”.

TÔI ĐÃ THẤY CHÚA

Khi được gọi chính tên mình, bà Maria Mác-đa-la đã “quay lại” để được nhìn thấy Chúa Giêsu phục sinh. Rồi bà được Người trao cho bà nhiệm vụ loan báo Tin mừng Phục sinh cho các môn đệ: hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ…

Này bà, sao bà khóc ? Đừng khóc hay sống trong nỗi thất vọng nưa. Hãy ngẩng mặt lên và quay lại với Chúa, chúng ta sẽ được nhìn thấy vinh quang Chúa phục sinh, và niềm vui sẽ tràn ngập đời sống chúng ta mà reo lên rằng: Tôi đã thấy Chúa.

Trả lời