Ngày 07.7.2019: Người môn đệ của Chúa Giêsu

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 10,1-12.17-20 .

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: ‘Bình an cho nhà này’. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. “Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: ‘Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi’.

MÔN ĐỆ CỦA CHÚA GIÊSU

Bản chất và sứ vụ của Giáo hội là truyền giáo, loan báo Tin mừng cho muôn dân. Do đó, trong mọi thời, mọi lúc, Giáo hội luôn mời gọi con cái mình thực thi sứ vụ cao cả này. Thánh Phao-lô xác tín cách thâm sâu: “Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin mừng.”

Là người môn đệ Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi “lên đường” thực thi sứ vụ, trở nên sứ giả Tin mừng, đem bình an cho thế giới. Xin cho mỗi chúng ta được sống trong bình an đích thực, và biết nhiệt tâm dấn thân vào công cuộc Phúc Âm hóa môi trường sống của mình, trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.