Ngày 06.7.2019: Tin mừng đem lại niềm vui

 

Tin mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 9, 14-17.

Khi ấy, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: “Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?” Chúa Giêsu nói với họ rằng: “Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay. Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì miếng vải mới làm áo dúm lại, và chỗ rách lại càng tệ hơn. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, bầu da vỡ, rượu đổ ra, và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu da mới, và cả hai được nguyên vẹn”.

TIN MỪNG MANG LẠI NIỀM VUI

Khi loan báo Tin mừng, Chúa Giêsu diễn tả Nước Thiên Chúa giống như Tiệc Cưới, mang lại niềm vui và hạnh phúc tràn ngập cho con người. Và chính Chúa là Chàng Rể đang hiện diện giữa các môn đệ, vì vậy các môn đệ đang được cùng Người dự Tiệc Cưới nên các ông không cần phải ăn chay, để diễn tả niềm vui, niềm hạnh phúc khi được ở với Chúa. Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay.

Xin Chúa giúp chúng ta biết diễn tả niềm vui của Tin mừng trong cuộc sống hàng ngày, để chúng ta đem niềm vui đến cho người khác, ngay cả khi chúng ta ăn chay, và để hướng về niềm vui trọn vẹn trong ngày Chúa quang lâm: “Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa.” (Pl 4, 4).

Trả lời