Slides: Chiếc chăn bông

 

Bạn thân mến! có một điều kỳ thực trên thế giới này, chúng ta đều đang nằm trong chăn bông, người khác chính là chăn bông của chúng ta. Khi chúng ta dụng tâm đi sưởi ấm chăn bông thì chăn bông cũng sẽ giữ ấm cho chúng ta. Ngủ… đắp… cả một đời, vậy mà hôm nay mới biết… Hóa ra mối quan hệ giữa người và chăn bông là như vậy, thật là có đạo lý phải không ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời