Thư ĐTC gửi HĐGM Đức về “con đường công nghị”

 

Thư ĐTC gửi HĐGM Đức về "con đường công nghị"ĐTC ủng hộ con đường công nghị của HĐGM Đức nhưng nhắn nhủ Giáo Hội tại nước này đừng tiến hành một mình, trái lại quan tâm đến Giáo Hội hoàn vũ và duy trì sự hiệp nhất của Giáo Hội.

Hồi tháng 3 năm nay, sau nhiều tranh luận sôi nổi, 66 GM chính tòa và GM phụ tá của 22 giáo phận tại Đức, trong khóa họp tại thành phố Lingen đã quyết định thực hiện một ”con đường công nghị có tính chất bó buộc”. Trong tiến trình này sẽ có nhiều diễn đàn về các đề tài như quyền bính, luân lý tính dục, và lối sống của các linh mục.

Trong thời gian qua ở Đức, trước bối cảnh những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong quá khứ, nhiều người lên tiếng yêu cầu bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ, bãi bỏ chức linh mục dành riêng cho nam giới, thay đổi luân lý tính dục cho đến nay của Giáo Hội Công Giáo. Cũng có một diễn đàn về vấn đề vai trò của phụ nữ trong Giáo Hội.

Với sự cộng tác của các giáo dân và chuyên gia, các GM muốn minh định và làm sáng tỏ lập trường về vấn đề này.

Vị trí trung tâm của Chúa Thánh Linh

Trong thư gửi HĐGM Đức công bố hôm 29-06, ĐTC cho biết ngài muốn lá thư này là một đóng góp vào hành trình công nghị do các GM đề ra, nhưng ngài không trả lời những câu hỏi cụ thể mà các GM nếu lên. ĐTC không cống hiến các giải pháp, không cấm thảo luận, nhưng theo đường lối của Tông Huấn Niềm Vui Phúc Âm, ngài nhắc nhở vị trí trung tâm của Chúa Thánh Linh. Thư của ĐTC có đoạn viết:

”Mỗi khi một cộng đoàn Giáo Hội tìm cách tự mình ra khỏi các vấn đề của mình, và chỉ tín thác vào sức riêng, vào các phương pháp và trí thông minh của mình, thì rốt cuộc Giáo Hội ấy chỉ gia tăng và nuôi dưỡng những tai ương mà họ muốn vượt qua”.

Cùng với các GM Đức, ĐTC đau buồn nhận thấy có sự gia tăng hao mòn và suy giảm đức tin với tất cả những gì kèm theo cho về mặt tinh thần, xã hội và văn hóa, sự suy đồi ấy không dễ dàng tìm ra giải pháp mau lẹ.

Hãy can đảm; đừng rơi vào những cạm bẫy dọc đường

ĐTC nhắc nhở Giáo Hội Công Giáo Đức hãy can đảm, đồng thời đừng rơi vào những cạm bẫy dọc đường, mà ngài gọi là cám dỗ, trong đó có cám dỗ căn cội là tin rằng câu trả lời tốt nhất cho nhiều vấn đề và những thiếu sót trong cuộc sống là tổ chức lại sự việc, thay đổi nó, điều chỉnh lại để làm cho đời sống Giáo Hội dễ dàng hơn, bằng cách thích ứng với những tiêu chuẩn thời đại hoặc của một nhóm nào đó..

Trong thời gian qua, HĐGM Đức bắt đầu tiến trình hoạch định những bước trên ”Con đường công nghị” nhắm cải tổ Giáo Hội Công Giáo tại nước này.

Hôm 24-6 mới đây, các GM của 27 giáo phận toàn quốc đã nhóm họp tại thủ đô Berlin với mục đích vừa nói.

Tuyên bố hôm 20-6, Đức Cha Heiner Koch, TGM Berlin, nói với khoảng 6 ngàn tín hữu rằng thật là điều tốt khi các GM họp tại một thành phố tượng trưng cho sự can đảm bắt đầu lại và lên đường.

Theo thời khóa biểu dự tính: các đại diện của HĐGM Đức và của Ủy ban trung ương giáo dân Công Giáo Đức sẽ nhóm họp vào đầu tháng 7-2019 để bàn luận về chương trình nghị sự, về con số và đề tài các diễn đàn.

Cuộc họp lớn đầu diện sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 9 năm nay với khoảng 60 tham dự viên, để xác định chung kết chi tiết thời khóa biểu, các đề tài, các tham dự viên. Tiến trình công nghị sẽ chính thức bắt đầu vào chúa nhật 1-12-2019.

Trong HĐGM Đức, ban đầu Đức Cha Rudolf Voderholzer, GM giáo phận Regensburg, và Đức Cha Konrad Zdarsa, GM mãn nhiệm của giáo phận Augsburg, phê bình ”con đường công nghị”. ĐHY Rainer Maria Woelki, TGM giáo phận Koeln, chống lại những cải tổ theo kiểu mẫu tin lành cấp tiến, nhưng ngài không đặt vấn đề con đường đã được HĐGM quyết định.

Giuse Trần Đức Anh OP – Vatican

Trả lời