Ngày 27.6.2019: Xây dựng đức tin vững chắc

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 7, 21-29

Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa ! lạy Chúa !” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.

“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”.

XÂY DỰNG ĐỨC TIN VỮNG CHẮC

Nhà xây trên cát thì làm sao đứng vững trước bão tố, mưa sa, nước cuốn! Không có nền móng vững chắc thì ngôi nhà sớm sẽ sụp đổ khi đứng trước những khắc nghiệt của thiên tai. Trái lại, nếu ngôi nhà được xây dựng trên nền móng vững chắc thì sẽ có sức chống chọi lại với trước những sóng gió, mưa bão.

Cuộc đời người Kitô hữu cũng vậy: nghe lời Chúa dạy mà không thực hành cũng chỉ là bên ngoài hào nhoáng nhưng bên trong trống rỗng. Cần đi liền cả hai công việc với nhau: vừa chuyên cần lắng nghe Lời Chúa, vừa kiên trì thực thi Lời Chúa dạy. Chính khi đó, chúng ta đã xây dựng ngôi nhà đức tin của mình thật vững chắc nhờ sự hướng dẫn của Lời Chúa.

Trả lời