Ngày 25.6.2019: Tập nghĩ tốt và làm điều tốt

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 7, 6. 12-14

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ðừng lấy của thánh mà ném cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các con.

“Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế! Ðấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy.

“Các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy; cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy”.

TẬP NGHĨ TỐT VÀ LÀM ĐIỀU TỐT

Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ hãy sống tinh thần con cái Thiên Chúa theo hướng tích cực là hãy làm điều thiện, chứ không chỉ đơn giản là tránh điều xấu. Điều này trở thành “khuôn vàng thước ngọc”, là chuẩn mực quan trọng trong đời sống sống Ki-tô hữu.

Đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu, mỗi chúng ta hãy tập nghĩ tốt và tập làm điều tốt cho những người anh chị em xung quanh mà chúng ta có dịp gặp gỡ và tiếp xúc.

 

Trả lời