Ngày 18.6.2019: Cái nhìn yêu thương của Chúa

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 5, 43-48.

Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy: “Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù”. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con: để như vậy các con nên con cái Cha các con, Ðấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương.

Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm như thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Ðấng hoàn hảo”.

CÁI NHÌN YÊU THƯƠNG CỦA CHÚA

Mỗi người đều mang hình ảnh Thiên Chúa nên mỗi người đều có phẩm giá như nhau. Nhãn quan thù nghịch cần được đổi mới bằng một nhãn quan huynh đệ.

Trong Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi hoà giải với Thiên Chúa và giải hoà cùng nhau. Máu Chúa Kitô đổ ra để cho nhân loại được sống, được đón nhận ơn cứu độ; do vậy, chúng ta hãy trân quý máu châu báu này mà sống sao cho xứng đáng với hồng ân đó.

Xin cho chúng ta biết nhìn những người Chúa gửi đến cho chúng ta bằng cái nhìn đầy yêu thương của Chúa.

Trả lời