Ngày 29.5.2019: Có Thánh Thần cầu thay nguyện giúp

 

Tin mừng theo thánh Gio-an: Ga 16, 12-15.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: “Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”.

 

CÓ THÁNH THẦN CẦU THAY NGUYỆN GIÚP

Có những điều quan trọng mà người thầy muốn trao gửi lại cho các đồ đệ của mình lúc sắp ra đi, nhưng các môn đồ lại không thể hiểu thấu hết. Tâm trí của họ còn mờ tối, chưa đủ để lĩnh hội được tất cả. Thế nhưng, Chúa Giêsu không thất vọng. Ngài sẽ gửi Thánh Thần đến để từ đây chính Thánh Thần sẽ dạy các môn đệ và đưa họ tới sự thật toàn vẹn.

Chúa Thánh Thần được Chúa Cha và Chúa Con sai đến để thánh hoá Hội Thánh và hướng dẫn Hội Thánh trên con đường chân lý. Chúng ta không thể làm vừa lòng Thiên Chúa nến không có ơn Chúa Thánh Thần trợ giúp. Thánh Thần cầu thay nguyện giúp cho chúng ta trước toà Thiên Chúa (xc Rm 8,26). Vì thế, chúng ta đừng quên lãng sự hiện diện cũng như sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời làm Kitô hữu của mình.

 

Trả lời