Ngày 25.5.2019: Đứng vững trước mọi cơn gian nan

 

Tin mừng theo thánh Gio-an: Ga 15, 18-21.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Nếu các con thuộc về thế gian, thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó, nhưng các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con. Các con hãy nhớ lại lời Thầy đã nói với các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ đã bắt Thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ các con; nếu họ tuân giữ lời Thầy, thì họ cũng tuân giữ lời các con. Tại vì danh Thầy mà họ sẽ làm cho các con tất cả những điều đó, bởi vì họ không biết Ðấng đã sai Thầy”.

ĐỨNG VỮNG TRƯỚC MỌI CƠN GIAN NAN

Bước đường theo Chúa của người môn đệ chẳng phải là điều dễ dàng vì phải chống lại ba thù: thế gian, ma quỷ và xác thịt. Tự sức mình, con người không thể thắng vượt được các cơn cám dỗ. Tuy nhiên, với ơn Chúa, chúng ta có thể vượt qua những thử thách và cám dỗ đời này.

Chúa Giêsu là bảo đảm cho niềm hy vọng của chúng ta. Người đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Người là Đấng đầu tiên sống lại từ cõi chết để từ nay bất cứ ai đặt tin tưởng nơi Người thì sẽ đạt đến ơn cứu độ. Hãy can đảm theo Chúa cho dẫu cho gặp phải những khó khăn, thử thách và chống đối vì lẽ “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).

Cho dẫu dòng đời có ba đào xô lấp, cho dẫu có muôn ngàn sóng xô, xin cho chúng ta luôn biết bám chặt vào Chúa, Đấng “là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6); ngõ hầu chúng ta luôn đứng vững trước mọi cơn gian nan thử thách.

 

Trả lời