Ngày 17.5.2019: Hạnh phúc vì có Chúa

 

Tin mừng theo thánh Gio-an: Ga 14, 1-6.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi”.

Ông Tôma thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.

HẠNH PHÚC VÌ CÓ CHÚA

Làm sao con người thấp hèn và tội lỗi có thể đến được với Thiên Chúa, Đấng ngàn trùng chí thánh? Vì lẽ, nếu như với sức riêng, chẳng ai xứng đáng để tự xưng mình là công chính.

Do đó, thật may mắn cho loài người chúng ta vì có Chúa Giêsu đến ở cùng. Ngài là con đường đưa dẫn chúng ta về với Chúa Cha. Ngài là Đấng trung gian hoà giải đã phá tan mối ngăn cách giữa chúng ta với Thiên Chúa. Từ đây, những ai muốn tìm được chân lý và sự sống đích thực, đều phải liên kết với Ngài.

Cuộc đời người Kitô hữu không phải là một ngõ cụt, một sự bế tắc không lối thoát; trái lại, đó là một cuộc hành trình tiến về nhà Cha cùng với Chúa Giêsu. Chúng ta không đơn độc khi sống ơn gọi của mình vì lẽ Chúa Giêsu ở cùng chúng ta và ban sự sống cho chúng ta. Ngài luôn nâng đỡ và hướng dẫn chúng ta trên đường về Nước Chúa.

Trả lời