Ngày 12.5.2019: Lắng nghe Lời Chúa

 

Tin mừng theo thánh Gio-an: Ga 10:27-30

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Ðiều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một”.

 

LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Lời Chúa Giêsu nói với người Do thái: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi”, thật đáng cho chúng ta suy ngẫm. Chúng ta là những con chiên của Chúa, nhưng chúng ta có nghe được tiếng Chúa chưa? Thật không dễ trả lời.

Có những tiếng ồn ào lôi cuốn sự chú ý của đôi tai khiến chúng ta quên lãng việc chú ý lắng nghe Lời Chúa. Đó là những tiếng ồn ào của xe cộ, điện thoại, trò chơi, vi tính… Tệ hơn nữa, những đam mê tiền bạc, danh vọng, chức quyền, địa vị làm mê hoặc tâm trí khiến chúng ta khó lòng nghe được lời mời gọi của Chúa.

Sứ điệp bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy “lắng nghe lời Chúa”. Chính lời Chúa có sức đem lại cho chúng ta sự sống đời đời, chứ không phải là những tiếng ồn ào hay những đam mê trần tục.

Trả lời