Ngày 05.5.2019: Quyền năng Thiên Chúa

 

Tin mừng theo thánh Gio-an: Ga 21:1-14

Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Ti-bê-ri-a, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: “Simon-Phêrô, Tôma (cũng gọi là Điđymô), Na-ta-na-el quê tại Cana xứ Ga-li-lê-a, các con ông Giê-bê-đê, và hai môn đệ khác nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: “Tôi đi đánh cá đây”. Các ông kia nói rằng: “Chúng tôi cùng đi với ông”. Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: “Này các con, có gì ăn không?” Họ đồng thanh đáp: “Thưa không”. Chúa Giêsu bảo: “Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được”. Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên, vì đầy cá…

 

QUYỀN NĂNG THIÊN CHÚA

Lời Chúa có sức mạnh lớn lao nếu như chúng ta hết lòng tin tưởng và thực thi. Đây là bài học cho thánh Phêrô và cũng là cho chính chúng ta. Qua mẻ lưới này, thánh Phêrô dần được khai mở để nhận ra Đấng đang nói với ngài chính là Đấng Kitô phục sinh.

Nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta cũng đứng trước những khó khăn và vất vả; mà tự sức, chúng ta không thể thắng vượt. Khi đó, nếu chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa, biết nhận ra tiếng gọi yêu thương của Chúa, thì chúng ta sẽ có cách để lướt qua.

Chúa Giêsu phục sinh không ở xa chúng ta, Ngài vẫn ở gần bên để hướng dẫn và chỉ bảo con đường cho chúng ta tiến bước. Vì thế, chúng ta hãy tín thác nơi Ngài trong mọi sự, ngõ hầu quyền năng của Chúa được thể hiện trong sự hèn yếu của chúng ta.

 

Trả lời