Ngày 28.4.2019: Lòng Chúa xót thương

 

Tin mừng theo thánh Gio-an: Ga 20, 19-31

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. …

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Ðoạn Người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin!”

LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG

Chúa phục sinh hiện ra với các ông. Người không khiển trách hay trừng phạt các ông vì các ông đã phản bội Người, nhưng đã trao ban bình an cho các ông. Người cho các ông xem những thương tích của cuộc thương khó. Người cho các ông được chia sẻ vinh quang phục sinh với Người mặc dù các ông chẳng có công trạng gì.

Giống như các tông đồ xưa kia, chúng ta chẳng có công trạng gì với Chúa để được Chúa cho hưởng vinh quang phục sinh với Chúa. Nhưng vì lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta mới được đón nhận ơn tha thứ để được chia sẻ vinh quang phục sinh với Chúa.

Xin cho mỗi người chúng ta biết đem Tin mừng phục sinh và lòng thương xót của Thiên Chúa mà chúng ta đã được lãnh nhận, đến cho những người chúng ta gặp gỡ, để những người dù không thấy Chúa nhưng người ta vẫn tin có Chúa, như Chúa đã truyền dạy chúng ta: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Ga 13,35)

 

Trả lời