Ngày 24.4.2019: Có Chúa đồng hành

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 24, 13-35

Ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem độ sáu mươi dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Ðang khi họ nói truyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra Người… Ðoạn Người bắt đầu từ Môsê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời Kinh Thánh chỉ về Người. Khi gần đến làng hai ông định tới, Người giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nhưng hai môn đệ nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày sắp tàn”. Người liền vào với các ông.

Ðang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người.

CÓ CHÚA ĐỒNG HÀNH

Chúa Giêsu phục sinh không hiện ra với từng người chúng ta. Thế nhưng Người hiện diện và tỏ mình ra trong cộng đoàn Hội Thánh, khi chúng ta cùng nhau chia sẻ Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể, như Người đã tỏ mình cho hai môn đệ trên đường Em-mau.

Thật vậy khi cùng nhau cầu nguyện, tham dự thánh lễ và cử hành các bí tích, chúng ta được khơi lên niềm hy vọng và sức sống của Chúa phục sinh, nhờ đó chúng ta sẽ thấy được sự hiện diện của Người như Người đã hứa với chúng ta: “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.” (Mt 18,20).

Trả lời