Ngày 21.4.2019: Lắng nghe và suy gẫm Lời Chúa

 

Tin mừng theo thánh Gio-an: Ga 20, 1-9

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simôn Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”

Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simôn Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết…

LẮNG NGHE VÀ SUY GẪM LỜI CHÚA

Mừng lễ Chúa phục sinh, tác giả Tin Mừng không tường thuật cho chúng ta thấy cách Chúa sống lại như thế nào. Tác giả Tin mừng chỉ tường thuật cho chúng  ta các chứng nhân đến mộ Chúa mà không thấy xác Ngài, trong số đó chỉ có ghi người môn đệ Chúa Giêsu thương mến đã thấy và đã tin.

Ông là người môn đệ Chúa Giêsu thương mến mà người ta cho là thánh Gioan, tác giả sách bài Tin Mừng này.

Phải chăng ông Gioan đến mộ trước nhưng không vào là vì ông đứng ngoài để suy gẫm về lời Chúa đã mặc khải trước đó về sự phục sinh của Ngài ? Vì vậy sau khi suy gẫm về việc Chúa phục sinh, ông vào trong mộ và tin Thầy mình đã sống lại, mà trước đó cả ông và tông đồ trưởng Phêrô “chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết.”

Xin cho mỗi người chúng ta biết lắng nghe và suy gẫm lời Chúa, để nhờ lời Chúa soi dẫn, chúng ta tin rằng Chúa đã phục sinh như lời Ngài đã báo trước, để chúng ta được hưởng ơn cứu độ mà Thiên Chúa dành cho những người tin, nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu.

Trả lời