Ngày 19.4.2019: Vững tin nơi Chúa Giêsu

 

Tin mừng theo thánh Gio-an: Ga 18, 1 – 19, 42

Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơ-lê-ô-pát, cùng với bà Maria Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

Sau đó, Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: “Tôi khát!” Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. Nhắp xong, Đức Giêsu nói: “Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.

VỮNG TIN NƠI CHÚA GIÊSU

Tác giả Thánh vịnh đã thốt lên rằng :

Sống làm người, ai không phải chết?

Ai cứu nổi mình thoát quyền lực âm ty? (Tv 89,49)

Thật vậy, là người ai cũng phải chết. Cái chết theo mặc khải của Thánh Kinh là do hậu quả của tội lỗi. Vì vậy, khi Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người để thực hiện chương trình cứu độ của Thiên Chúa, Ngài cũng đã chịu chết do hậu quả tội lỗi gây nên. Cái chết của Chúa Giêsu chứng tỏ Ngài là Thiên Chúa thật và là người thật.

Là người thật nên Chúa Giêsu đón nhận cái chết như bao người khác. Là Thiên Chúa thật nên Ngài đã không dùng quyền năng của Thiên Chúa để thoát chết, và dùng quyền năng để trừng phạt những kẻ thách thức và giết chết Ngài. Vì vậy khi chiêm ngắm về cái chết của Chúa Giêsu, một triết gia nói rằng : “Sự vĩ đại của Thiên Chúa là quyền lực tuyệt đối nhưng Ngài kiểm soát được quyền lực của Ngài”.

Xin cho mỗi người chúng ta luôn vững tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật, và can đảm tuyên xưng và sống đức tin của mình : “Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và sống lại cho tới khi Chúa đến.”

 

Trả lời