Ngày 18.4.2019: Sống yêu thương phục vụ

 

Tin mừng theo thánh Gio-an: Ga 13, 1-15

Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng… Đức Giêsu biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau….

Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy là “Thầy”, là “Chúa”, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.

SỐNG YÊU THƯƠNG PHỤC VỤ

Chúa Giêsu thể hiện tình yêu thương các môn đệ bằng những hành động cụ thể như dạy dỗ và chia sẻ bánh rượu cho các ông. Hành động yêu thương của Chúa còn được thể hiện cách độc nhất vô nhị khi Ngài đã hạ mình xuống để rửa chân và phục vụ những kẻ sẽ phản bội Ngài. Hành động phục vụ của Chúa Giêsu là câu trả lời cho câu hỏi : Yêu là gì?

Thánh Gioan tông đồ dạy : “Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì : đó là Đức Ki-tô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em…. (1Ga 3, 16.18)

Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn và trái tim mỗi người chúng ta, giúp chúng ta có sức mạnh để sống yêu thương phục vụ, bằng những việc làm và hành động cụ thể như Chúa đã truyền dạy chúng ta : “Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.”

Trả lời