Ngày 17.4.2019: Nhận ra Chúa yêu thương ta

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 26, 14-25 

Khi ấy, một trong nhóm Mười Hai tên là Giuđa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thượng tế và thưa với họ: “Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp Người cho các ông?” Họ liền ấn định cho ba mươi đồng bạc. Và từ đó, hắn tìm dịp thuận tiện để nộp Người.

Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn Bánh không men,.. Người ngồi bàn ăn với mười hai môn đệ. Và khi các ông đang ăn, Người nói: “Thầy nói thật với các con: có một người trong các con sẽ nộp Thầy”. Môn đệ rất buồn rầu và từng người bắt đầu hỏi Người: “Thưa Thầy, có phải con không?” Người trả lời: “Kẻ giơ tay cùng chấm vào đĩa với Thầy, đó chính là kẻ sẽ nộp Thầy. Thật ra, Con Người sẽ ra đi như đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nộp Con Người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn!” Giuđa, kẻ nộp Người cũng hỏi: “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao?” Người trả lời: “Chính anh nói đó!”

NHẬN RA CHÚA YÊU THƯƠNG TA

Giuđa, một môn đệ được Chúa Giêsu tuyển chọn và tin tưởng và giao cho nhiệm vụ giữ túi tiền đã phản bội Ngài. Chúng ta không thể hiểu hết mục đích và động cơ phản bội Chúa của Giuđa.

Khi được gia nhập vào Hội Thánh, dân riêng của Thiên Chúa, mỗi người chúng ta đều được lãnh nhận ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đem lại cho chúng ta nhờ bí tích Rửa Tội, để chúng ta được tái sinh làm con cái Thiên Chúa.

Xin cho chúng ta biết nhận ra tình yêu nhưng không của Thiên Chúa ; để trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, chúng ta luôn tin yêu Chúa như Chúa đã yêu thương chúng ta, bởi vì “chúng ta biết rằng : Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người.” (Rm 8,28)

Trả lời