Giêsu Kitô Siêu Sao (Nhạc cảnh)

 

Nhạc Cảnh : “Jesus Super Star”

 

Giêsu Kitô Siêu Sao (Nhạc cảnh)Trưởng ban tổ chức :
Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh
Nguyên tác : “Jesus Christ Superstar”
của Andrew Llyod Webber
Cải biên và Chỉ huy :
Nguyễn Bách – Đình Lãng

Đêm hòa nhạc Giêsu Kitô Siêu Sao, do Ban hợp xướng và Dàn nhạc Suối Việt, cùng với ban nhạc Rock “5.P.M.”  thực hiện, tại Thánh đường Đa Minh Ba Chuông vào tháng tư 2006, trong bầu khí của mùa Chay và nhân dịp Đức hồng Y Gioan B. Phạm Minh Mẫn khánh thành Ba Quả Chuông mới.

 

 

 

 

Trả lời