Ngày 05.4.2019: Theo Đức Giêsu

 

Tin mừng theo thánh Gio-an: Ga 7, 1-2. 10. 25-30

Sau đó, Đức Giêsu thường đi lại trong miền Ga-li-lê; thật vậy, Người không muốn đi lại trong miền Giuđê, vì người Do-thái tìm giết Người…

Bấy giờ có những người ở Giê-ru-sa-lem nói: “Ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Kitô? Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi; còn Đấng Kitô, khi Người đến thì chẳng ai biết Người xuất thân từ đâu cả.” Lúc giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giêsu nói lớn tiếng rằng: “Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người. Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi.” Bấy giờ họ tìm cách bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của Người chưa đến.

THEO ĐỨC GIÊ-SU

Nguồn gốc Thiên Chúa của Đức Giêsu luôn luôn là điều là bí ẩn và là mầu nhiệm đối với những người tự cho mình là hiểu biết theo cách của người Do Thái xưa kia.

Tin vào Đức Giêsu là Thiên Chúa, người Kitô hữu chúng ta cũng bị những người không tin và những người tự cho mình là khôn ngoan thông thái cho là mê tín, điên rồ, và chúng ta cũng có thể bị bắt bớ như Ngài. Đó là điều mà Chúa Giêsu đã báo trước cho chúng ta : “Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em.” (Ga 15,20),

 

 

Trả lời