Ngày 21.03.2019: Trở nên giống Thầy Giêsu

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 16, 19-31.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: “Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là La-da-rô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy. Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các thiên thần đem lên nơi lòng Ap-ra-ham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn.

Trong hoả ngục, phải chịu cực hình, nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đằng xa có Ap-ra-ham và La-da-rô trong lòng Ngài, liền cất tiếng kêu la rằng: “Lạy Cha Ap-ra-ham, xin thương xót tôi và sai La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này…”

TRỞ NÊN GIỐNG THẦY GIÊ-SU

Nghịch lý của Kitô giáo chính là đây: Không làm điều xấu thôi chưa đủ cho ta thành thánh; nhưng, điều cốt yếu đề ta thành thánh là trở nên giống Thầy Giêsu sống yêu thương. Sống yêu thương thì ta không thể nào nhắm mắt làm ngơ trước nhu cầu bức thiết của anh chị em mình. Làm ngơ nghĩa là tự chôn mình trong sự cô độc của nhung lụa và sự hão huyền.

Lạy Chúa, xin hãy dạy con biết sống sao cho xứng với danh nghĩa là con Chúa. Amen

Trả lời