Ngày 16.03.2019: Nên hoàn thiện như Cha

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 5, 43-48.

Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy: Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con, để như vậy các con nên con cái của Cha các con, Ðấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương.

Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm như thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Ðấng hoàn hảo”.

NÊN HOÀN THIỆN NHƯ CHA

Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” Đây là lời mời gọi đồng thời cũng là một lệnh truyền. Là con cái của Cha trên trời chúng ta không thể dửng dưng với con đường hoàn thiện nhưng sẵn lòng bước lên và đi tới cùng con đường đó. Cùng đích của con đường đó là chính Thiên Chúa, Cha của chúng ta – Đấng Trọn Lành.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết bước lên con đường hoàn thiện là chính Đức Giêsu, con Ngài – Đấng là đường dẫn chúng con về với Cha.

 

 

Trả lời