Ngày 14.03.2019: Ai xin thì sẽ được

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 7, 7-12.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho. Nào ai trong các con thấy con mình xin bánh, mà lại đưa cho nó hòn đá ư? Hay là nó xin con cá mà lại trao cho nó con rắn ư? Vậy nếu các con, dù là kẻ xấu, còn biết lấy của tốt mà cho con cái, thì huống chi Cha các con, Ðấng ở trên trời, sẽ ban những sự lành biết bao cho kẻ cầu khẩn Người!

“Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế: Ðấy là điều mà Lề luật và các tiên tri dạy”.

AI XIN THÌ SẼ ĐƯỢC

Nhân vô thập toàn. Cuộc đời này, mỗi con người đều có khiếm khuyết riêng. Chúng ta cần nhận biết giới hạn của mình và biết cần đến nhau. Song, có những khuyết thiếu về mặt tâm linh chỉ có thể được bồi lấp bằng chính những gì thuộc về tâm linh. Mà tâm linh lại luôn lấy những hình bóng của đời thường để giúp ta hiểu rõ. Muốn hiểu rõ thì ta cần biết cầu nguyện.

Cầu nguyện trong đó có một ý nguyện cầu xin Chúa thương bồi lấp cho ta thoát khỏi sự trống rỗng vô nghĩa để đi vào sự trống rỗng của Tình Yêu. Trong Tình Yêu và với Tình Yêu, ta tin rằng hễ ai xin thì sẽ được.

Trả lời