Ngày 13.03.2019: Dấu của tình thương

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 11, 29-32.

Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: “Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giô-na. Vì Giô-na đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Ðến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Sa-lô-môn. Nhưng ở đây còn có người hơn Sa-lô-môn. Dân thành Ni-ni-vê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giô-na giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giô-na nữa”.

DẤU CỦA TÌNH THƯƠNG

Sứ mệnh của Giô-na là loan báo cho dân thánh Ni-ni-vê biết sám hối ăn năn để được Chúa cứu. Cứu chuộc chính là hệ quả của lòng sám hối và Thiên Chúa dành cho dân Ni-ni-vê. Hay nói khác hơn, Giô-na chỉ là dấu cho ta thấy được Thiên Chúa là tình thương. Bởi vậy, Tình Thương – Đức Giêsu – đã đang ở ngay đây nhưng dân chúng chẳng nhận biết. Chính vì không nhận biết nên họ cũng chẳng hay, Tình Thương này lớn hơn dấu của Tình Thương nên họ mãi mong chờ dấu lạ.

Lạy Chúa, xin giúp con biết vượt qua những dấu chỉ của thời đại để gặp được chính Chúa  – Tình Thương và sự tha thứ của chúng con. Amen.

Trả lời