Ngày 06.03.2019: Người biết sám hối

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 6, 1-6. 16-18.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các con mất công phúc nơi Cha các con là Ðấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ…

“Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta.”

NGƯỜI BIẾT SÁM HỐI

Bước vào mùa chay, Giáo hội mời gọi chúng ta cử hành nghi thức xức tro. Xức tro không đơn thuần là một nghi thức tôn giáo nhưng là một chọn lựa và lối sống của chúng ta.

Chọn lựa thay đổi để ngày một nên hoàn thiện như Cha của chúng ta trên trời. Lối sống hoán cải và trở về luôn mãi vì ý thức chúng ta là ai và thuộc về ai. Và như thế, an chay – cầu nguyện và làm việc bác ái là hành vi tự nhiên của đời sống chứ không phải là một hành vi khoa trương cho thiên hạ thấy mình tốt lành đạo đức. Ăn chay cầu nguyện đơn giản là một hành trình trở về với Chúa trong cuộc gặp gỡ của những con người biết sám hối.

Trả lời