Ngày 03.03.2019: Đấm ngực chính mình

 

Tin Mừng theo Thánh Luca: Lc 6, 39-45

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn Thầy: nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi.

“Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh’, trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi…

ĐẤM NGỰC CHÍNH MÌNH

Thông thường, chúng ta hay xét đoán người khác, thấy lỗi của anh chị em, nhưng lại dễ dàng tha thứ cho những lỗi phạm của chính mình và không chấp nhận lời góp ý sửa đổi. Nên ta cứ mãi giậm chân tại chỗ chứ không tiến triển trên đường trở nên hoàn thiện.

Xin Chúa giúp mỗi chúng ta can đảm dám nhìn nhận con người thực của mình, nhờ đó mới có thể sửa đổi để nên hoàn thiện hơn, ngày càng trở nên con cái Thiên Chúa hơn.

Trả lời