Ngày 01.03.2019: Cam kết trong ngày thành hôn

 

Tin mừng theo thánh Mác-cô: Mc 10, 1-12.

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt xứ Giu-đê-a và miền bên kia sông Gio-đan. Dân chúng lại tụ họp bên Người và Người lại dạy dỗ họ như thường lệ. Những người biệt phát đến gần và hỏi thử Người rằng: “Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?” Người đáp: “Môsê đã truyền cho các ông thế nào?” Họ thưa: “Môsê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị”. Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: “Chính vì sự cứng lòng của các ông mà Môsê đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Vì thế, họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không thể phân rẽ”.

CAM KẾT TRONG NGÀY THÀNH HÔN

Li dị là một vấn đề nóng bỏng và nhức nhối trong thời đại hôm nay. Vợ chồng li dị đã để lại biết bao hệ lụy cho con cái, cho Giáo hội và xã hội.

Hôm nay trước sự thử thách của nhóm biệt phái về vấn đề li dị, Chúa Giêsu đã trình bày lại rõ ràng giáo lý của Ngài về sự bất khả phân ly của hôn nhân dựa trên ý định nguyên thủy của Thiên Chúa. Qua đó, Chúa mời gọi những người sống bậc hôn nhân gia đình kiểm điểm lại thái độ sống của mình đối với tình yêu và Giao ước hôn nhân mà hai người nam nữ trao cho nhau trong ngày thành hôn.

Xin cho các gia đình biết thủy chung với nhau và trung thành với lời cam kết trong ngày thành hôn.

 

Trả lời