Ngày 25.02.2019: Xin ơn đức tin

 

Tin mừng theo thánh Mác-cô: Mc 9, 13-28

Khi ấy, một người trong đám đông lên tiếng: “Lạy Thầy, tôi đem đến cùng Thầy đứa con trai tôi đang bị quỷ câm ám. Quỷ đột nhập vào nó bất kỳ ở đâu thì vật nó ngã xuống đất và nó xùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ ra. Tôi đã xin các môn đệ Thầy trừ quỷ, nhưng họ bất lực”. Người đáp lại: “… đem nó lại đây cho Ta”. Và người ta đem nó đến.

Vừa thấy Chúa Giêsu, quỷ liền dằn vặt đứa bé dữ dội… Người nạt thần ô uế rằng: “Hỡi thần câm điếc, Ta truyền cho mi: hãy xuất ra khỏi nó và không được nhập vào nó nữa”. Sau khi kêu thét và dằn vật đứa trẻ dữ dội, quỷ xuất khỏi nó và đứa trẻ ra như chết, khiến đám đông nói: “Nó chết rồi”. Nhưng Chúa Giêsu cầm tay nó nâng dậy và nó đứng lên.

Khi Chúa vào trong nhà, các môn đệ hỏi riêng Người: “Tại sao chúng con lại không thể trừ được nó?” Người đáp: “Loại đó không thể trừ được, nếu không cầu nguyện và ăn chay”.

XIN ƠN ĐỨC TIN

Càng ngày người ta càng khám phá ra giá trị của niềm tin, đặc biệt là đức tin trong cuộc sống. Đức tin và niềm tin của người này có thể nâng đỡ và giúp người kia lướt thắng. Đó cũng chính là câu chuyện của người cha trong Tin mừng hôm nay.

Tuy nhiên, con người dễ thay đổi và đức tin dễ lung lay nên rất cần ơn Chúa trợ lực hầu chúng ta có được một đức tin mạnh mẽ. Vì vậy, khi đến trước mặt Chúa, một ơn cần thiết không bao giờ quên đối với con người là xin ơn Đức Tin.  

Trả lời