Ngày 14.02.2019: Kiên tâm đợi chờ

 

Tin mừng theo thánh Mác-cô: Mc 7, 24-30

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt Ty-rô và Si-đon. Vào một nhà kia, Người không muốn ai biết mình, nhưng người không thể ẩn náu được. Vì ngay lúc đó, một bà kia có đứa con gái bị thần ô uế ám, bà nghe nói về Người liền đến phục lạy Người.

Bà đó là người dân ngoại, dòng giống Sy-rô-phê-ni-xi và bà xin Người trừ quỷ ra khỏi con bà.

Người nói: “Hãy để con cái ăn no trước đã, vì không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó”.

Nhưng bà trả lời và thưa Người rằng: “Thưa Thầy, đúng thế, nhưng các chó con cũng được ăn những mụn rơi dưới bàn ăn của con cái”.

Người liền nói với bà: “Vì lời bà nói đó, bà hãy về; quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi”.

Khi bà về đến nhà, thì thấy cô gái nhỏ nằm trên giường và quỷ đã xuất rồi.

 

KIÊN TÂM ĐỢI CHỜ

Người phụ nữ trong Tin mừng hôm nay quả là kiên trì, nhẫn nại và có niềm tin mãnh liệt khi cố gắng nài xin Chúa mặc dù Chúa nói những lời chẳng mấy êm tai. Nhờ sự kiên nhẫn, khiêm tốn và đức tin mạnh mẽ, bà đã được như lòng sở nguyện.

Xin cho chúng ta mỗi khi chạy đến với Chúa mà không được như ý cũng biết kiên tâm đợi chờ và tin tưởng như người phụ nữ dân ngoại này.

 

 

Trả lời