Ngày 07.02.2019: Hãy sử dụng hết khả năng mình có

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu Mt 25, 14-30

Bấy giờ Đức Giê su kể cho các môn đệ dụ ngôn này: “Người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ riêng của mình đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi.

Lập tức, người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn dấu số bạc của chủ.

HÃY SỬ DỤNG HẾT KHẢ NĂNG MÌNH CÓ

(Trích trong 5 phút Lời Chúa )

 Với cái nhìn yêu thương Thiên Chúa luôn ban cho chúng ta những ân điển tuỳ theo khả năng của mỗi người có người được “năm nén, hai nén, một nén”. Do đó mỗi người chúng ta phải biết quý trọng và nỗ lực dùng mọi ơn Chúa ban mà sinh lời. Nhân ngày thánh hoá công ăn việc làm hôm nay, mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm sinh lời theo tỉ lệ thuận với số vốn Chúa ban và làm hết khả năng của mình không nên so bì, tỵ nạnh, cạnh tranh khi thấy mình kém hơn người khác; hoặc kiêu ngạo, tự mãn và khinh rẻ những người kém hơn mình.

Lạy Chúa, xin cho con biết chấp nhận những nén bạc mà Chúa ban để con không còn than van trách móc nhưng biết sinh lời tuỳ theo số bạc của mình đã nhận. Amen.

Trả lời