Ngày 22.01.2019: Chung tay bảo vệ sự sống

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 2.23-28

Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê-su: “Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép!” Người đáp: “Các ông chưa bao giờ đọc trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? Dưới thời thượng tế A-bi-a-tha, ông vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế.”

Người nói tiếp: “Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát. Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sa-bát.”

CHUNG TAY BẢO VỆ SỰ SỐNG

Trong ý định nguyên thủy của Thiên Chúa, ngày sa-bát thể hiện hai chiều kích vừa thánh thiêng vừa nhân bản. Thánh thiêng vì trong ngày đó, con người dành thời gian tương giao với Chúa nhiều hơn; nhân bản vì con người có thời gian nghỉ ngơi phục hồi sự sống, phục hồi sức khỏe sau một tuần lao động. Khi dành thời gian cho Chúa, con người sẽ nghiệm thấy lòng nhân hậu của Thiên Chúa qua biết bao ơn lành Chúa ban: tạo dựng, quan phòng và cứu độ. Lúc dành thời gian cho bản thân và gia đình, con người củng cố tình cảm và sự quan tâm lẫn nhau.

Dù việc các môn đệ bứt vài cọng lúa để lót lòng hoàn toàn khác với việc lao động nặng nhọc để kiếm sống, vẫn bị người Pha-ri-sêu qui kết là vi phạm luật ngày sa-bát. Đành rằng tinh thần của ngày sa-bát là nghỉ ngơi, không làm việc, nhưng vẫn có luật trừ, chẳng hạn, con bò rơi xuống giếng thì người ta phải cứu vãn sự sống, tìm cách kéo nó lên.

Đối với Chúa Giê-su, sự sống của con người là điều quý giá. Trong nhiều hoàn cảnh nhất là những hoàn cảnh nguy cấp, Chúa Giê-su không nề hà hy sinh thời giờ, sức khỏe… cốt sao để cứu sống và phục hồi sức khỏe cho con người. Thậm chí Ngài đã hy sinh cả sự sống của mình để cứu vãn nhân loại khỏi cái chết đời đời.

Xin cho mỗi người chúng ta biết sống tinh thần mới của Tin Mừng, để mọi người biết chung tay cổ võ và bảo vệ sự sống.

Trả lời