Ngày 17.01.2019: Ngón tay Thiên Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 1,40-45

Khi ấy, có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi! ” Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch. Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, và bảo anh: “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.” Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.

NGÓN TAY THIÊN CHÚA

Năm 1511, họa sĩ Mi-xen Ăng-giê-lô đã vẽ cảnh Thiên Chúa tạo dựng A-đam trên trần nhà nguyện Síc-tin ở Va-ti-can. Thiên Chúa đã giơ ngón tay trỏ của Ngài chạm vào thân hình bất động được nặn từ bụi đất, và A-đam đã có sức sống.

Ngón tay của Thiên Chúa chạm vào đâu thì sự sống lan truyền đến đó. Cốt lõi của việc đụng chạm, của việc sáng tạo là tình thương. Thiên Chúa muốn thông truyền, chia sẻ tình thương của Ngài bằng cách tạo nên thế giới vạn vật, cách riêng là con người.

Hôm nay, thánh Mác-cô đã thuật lại ngón tay của Chúa Giê-su chạm đến một người mắc bệnh phong hủi. Anh liền được sạch. Hành động chạm đến của Chúa Giê-su tái hiện sức mạnh của bàn tay Chúa Cha, cho chúng ta thấy vẻ đẹp khác của tình thương – lòng thương xót. Chúa Cha vì thương mà tạo dựng, Chúa Con vì thương xót mà chữa lành. Chúa Giê-su muốn những ai nhơ uế được sạch, chỉ có điều ai đó có muốn được sạch hay không. Chúng ta hãy năng đến với Chúa qua bí tích Hòa giải, để ngón tay Thiên Chúa, để ơn chữa lành có cơ hội lan tỏa.

An-tôn, vị thánh hôm nay phụng vụ Hội thánh mừng kính, đã họa lại nét đẹp của tình thương Chúa trong suốt cuộc đời. Thánh nhân đã chia toàn bộ ruộng đất cha mẹ để lại cho hàng xóm láng giềng. Thậm chí ngài đã bán toàn bộ gia tài, lấy tiền phân phát cho người nghèo, rồi bắt đầu nối gót theo Chúa Ki-tô trong ơn gọi tu trì.

Xin thánh nhân chuyển cầu, để mỗi người chúng ta cũng biết mở rộng đôi tay. Mở rộng để đón nhận ơn Chúa và mở rộng để sẻ chia.

Trả lời