Ngày 15.01.2019: Sức mạnh Lời Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 1,21-28

Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.

Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng: “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa! ” Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: “Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh! ” Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.

SỨC MẠNH LỜI CHÚA

Thế giới và con người ban đầu là những công trình tốt lành, thụ tạo tốt lành do Chúa dựng nên. Làm thế nào mà thế giới ấy và con người lại trở thành môi trường hoạt động của sự dữ, của thần ô uế và ma quỷ?

Người bị thần ô uế sâm nhập, không những mất hết tự do mà còn đánh mất cả phẩm giá làm người và làm con Thiên Chúa. Một khi bị sự dữ không chế, con người sẽ bị sự dữ đeo bám như bóng với hình, đồng thời tước đoạt bình an trong tâm hồn con người.

Câu chuyện Chúa Giê-su rao giảng Tin Mừng và ra lệnh cho thần ô uế xuất khỏi một người trong hội đường, sâu xa cho thấy sức mạnh của Lời Chúa và hành động giải thoát của Chúa Giê-su. Chỉ có Lời Chúa và sức mạnh của Thiên Chúa mới khắc chế được sự dữ và ma quỷ.

Xin cho mỗi người chúng ta biết tiếp nhận Lời Chúa như ánh sáng và sức mạnh. Vì chỉ có ánh sáng Lời Chúa mới soi dọi vào những góc khuất trong tâm trí, giúp chúng ta loại bỏ mưu mô chế ngự của ma quỷ. Và chỉ có sức mạnh của Lời Chúa mới trục xuất sự dữ khỏi tâm hồn chúng ta.

Trả lời