Ngày 07.01.2019: Mở lòng đón Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 4,12-17.23-25

Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê. Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li, để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a nói: Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại! Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.

Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”

Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Danh tiếng Người đồn ra khắp xứ Xy-ri. Thiên hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền: những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt; và Người đã chữa họ. Từ miền Ga-li-lê, vùng Thập Tỉnh, thành Giê-ru-sa-lem, miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan, dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo Người.

MỞ LÒNG ĐÓN CHÚA

Sứ điệp đầu tiên và quan trọng nhất Chúa Giê-su công bố là: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” Sám hối có nghĩa là hoán chuyển, thay đổi nếp nghĩ và cách thức hành động.

Thay đổi cách nhìn về con người, thế giới và thực tại ân sủng. Tin Mừng của Chúa cho thấy cánh cửa Nước Trời đang đến là niềm vui, sự hạnh phúc Chúa dành cho hết thảy mọi người. Cánh cửa Nước Trời luôn rộng mở chào đón cả Do-thái lẫn dân ngoại, cả người mạnh khỏe lẫn người yếu đau, kẻ công chính lẫn những người tội lỗi, miễn sao mỗi người biết quay trở về với ý định tốt lành của Chúa và sống theo đường lối của Người.

Ước chi mỗi người chúng ta có tâm hồn cởi mở, trước là để ánh sáng Tin Mừng của Chúa soi rọi vào những góc khuất ẩn chứa những điều chưa hoàn thiện ; sau là để cho ân sủng của Chúa chữa lành những thương tích do tội lỗi gây ra. Chỉ với tâm hồn rộng mở, chúng ta mới có thể tiếp nhận và đổi mới nhờ ánh sáng Tin Mừng Giê-su.

Trả lời