Ngày 02.01.2019: Giới thiệu Chúa cho anh chị em

 

Tin Mừng theo thánh Gio-an: Ga 1,19-28

Đây là chứng của Gio-an, khi những người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lêvi đến hỏi ông: “Ông là ai?” Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: “Tôi không phải là Đấng Ki-tô”. Họ lại hỏi ông: “Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Ê-li-a không?” Ông nói: “Không phải”. ” Ông có phải là một ngôn sứ chăng?” Ông đáp: “Không”.

Họ liền nói với ông: “Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến. Ông nói gì về chính ông?” Ông nói: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ Isaia đã nói.

Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu. Họ hỏi ông: “Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ?” Ông Gio-an trả lời: “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người.”

Các việc đó đã xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sông Gio-đan, nơi ông Gio-an làm phép rửa.

GIỚI THIỆU CHÚA CHO ANH CHỊ EM

Trong thẳm sâu tâm hồn của mọi người, luôn có đó khát vọng tìm kiếm Thiên Chúa. Nhưng trước khi con người tìm kiếm Thiên Chúa, thì Ngài đã mở ra cho con người nhiều con đường dẫn đến Ngài. Thậm chí Thiên Chúa đã đích thân đến gặp con người.

Ngôn sứ Gio-an Tẩy giả đã xuất hiện trong vai trò là nhân chứng đầu tiên của Con Thiên Chúa. Trọn cuộc sống, ông Gio-an đã làm tất cả từ dáng vẻ bên ngoài, đến lời nói và hành động … đều hướng về mục tiêu duy nhất: giới thiệu Đức Giê-su là Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu độ.

Là Ki-tô hữu, chúng ta được mời gọi nhận biết Chúa Giê-su nơi tha nhân, kể cả khi họ mang dáng vẻ bình thường, nghèo nàn. Và chúng ta cũng được mời gọi tiếp nối vai trò chứng nhân của ông Gio-an Tẩy giả, làm tiếng hô qui tụ và giới thiệu Chúa Giê-su Ki-tô cho anh chị em chúng ta. Amen.

Trả lời