Ngày 29.12.2018: Ánh sáng cứu độ

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 2, 22-35.

Khi mãn thời hạn thanh tẩy theo Luật Môsê, ông bà đem Chúa Giêsu lên thành Giêrusalem, để dâng cho Chúa, như đã viết trong lề luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là của thánh, dâng cho Thiên Chúa”, và việc dâng lễ vật như đã nói trong lề luật Chúa là “một cặp chim gáy, hoặc hai bồ câu con”.

Và lúc đó tại Giêrusalem có một người tên là Simêon, là người công chính và có lòng kính sợ, đang mong đợi niềm an ủi Israel, có Thánh Thần ở trong ông. Ông được Thánh Thần mách bảo là sẽ không thấy giờ chết đến, trước khi thấy Ðấng Kitô của Chúa. Ðược Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ. Khi cha mẹ bồng trẻ Giêsu đến để thi hành cho Người các nghi thức theo luật dạy, thì ông ẵm lấy Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

“Lạy Chúa, bây giờ Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an, theo như lời Chúa. Vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng đã chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa”.

ÁNH SÁNG CỨU ĐỘ

Hôm nay ánh sáng của Đấng Cứu Độ đã chiếu soi cho cả dân ngoại.

Đức Giêsu chính là ánh sáng thường hằng xuất phát từ Chúa Cha, đã chiếu soi vào trần gian, đem lại niềm vui mừng và hy vọng cho toàn cõi địa cầu.

Xin cho chúng ta bước đi trong ánh sáng của ngày cứu độ, và trở nên những chứng nhân cho ánh sáng ấy giữa lòng thế giới hôm nay.

 

Trả lời