Ngày 28.12.2018: Tôn trọng sự sống

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 2, 13-18.

Khi các đạo sĩ ra đi, thiên thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: “Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì Hêrođê sắp sửa tìm kiếm Hài Nhi để sát hại Người”. Ông thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người lên đường trốn sang Ai-cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Hêrođê băng hà, hầu làm trọn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng: “Ta gọi con Ta ra khỏi Ai-cập”.

Bấy giờ Hêrođê thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, nên nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả con trẻ ở Bêlem và vùng phụ cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các đạo sĩ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri Giêrêmia đã nói: Tại Rama, người ta nghe tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Rakhel than khóc con mình, bà không chịu cho người ta an ủi bà, vì các con bà không còn nữa.

 

TÔN TRỌNG SỰ SỐNG

Dù còn nhỏ, các thánh Anh Hài đã đổ máu mình vì Chúa Kitô. Các Hài Nhi đã góp phần vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.

Ngày hôm nay, khắp nơi trên thế giới, vì sự ích kỷ của con người, nhiều trẻ thơ đang bị “bách hại”: bị tước quyền sống khi chưa lọt lòng mẹ, bị bạo hành, bị bóc lột sức lao động, không được chăm sóc…

Xin cho chúng ta, nhất là các bậc làm cha mẹ, biết chăm sóc giáo dục con cái, để cuộc đời các em luôn là lời ca ngợi tán dương Chúa.

Trả lời