Ngày 27.12.2018: Ông đã thấy và đã tin

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 20, 2-8

Ngày thứ nhất trong tuần, Maria Mađalêna chạy đến gặp Simon Phêrô và môn đệ kia mà Chúa Giêsu yêu, bà nói: “Người ta đã lấy xác Chúa khỏi mộ rồi, chúng tôi không biết họ để đâu”.

Bấy giờ Phêrô ra đi với môn đệ kia đến mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước ông. Cúi nhìn vào, người môn đệ đó thấy tấm khăn liệm xác hãy còn, nhưng không vào. Bấy giờ Simon Phêrô theo sau cũng đến, và đi vào trong mộ, thấy khăn liệm xác còn đó, và khăn che mặt để trên phía đầu Người, không để chung với khăn liệm xác, nhưng đã cuốn riêng để vào một chỗ.

Bấy giờ môn đệ đã đến trước cũng vào; ông đã thấy và đã tin.

ÔNG ĐÃ THẤY VÀ ĐÃ TIN

Thánh Gioan là ngư phủ, được Chúa gọi đi theo Người. Ông đã sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa, sẵn sàng để Chúa biến đổi. Ông đã cảm nghiệm được tình yêu Chúa dành cho ông và hăng say cộng tác với Chúa trong công cuộc cứu độ.

Xin cho chúng ta luôn cảm nghiệm mình được Chúa yêu thương và cùng với thánh Gioan tuyên xưng: Thiên Chúa là tình yêu. Nhờ đó, chúng ta cũng biết yêu thương, phục vụ và hiến mạng sống vì anh chị em mình.

Trả lời