Ngày 19.12.2018: Người tin Chúa sẽ không thất vọng

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 1, 5-25.

Vào thời Hêrôđê làm vua xứ Giuđêa, có một tư tế tên là Giacaria, thuộc phiên ban Abia, và vợ ông bởi dòng dõi Aaron, tên là Elisabéth…

Xảy ra khi Giacaria chu toàn chức vụ tư tế trước mặt Thiên Chúa, … Thiên Thần Chúa hiện ra cùng ông, đứng bên phải hương án. Giacaria thấy vậy hoảng hốt, sự kinh hoàng đột nhập vào ông.

Nhưng Thiên Thần nói với ông rằng: “Giacaria, đừng sợ, vì lời ngươi cầu nguyện đã được nhậm rồi.

Elisabéth  vợ ngươi sẽ hạ sinh cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ gọi tên trẻ là Gioan. Ngươi sẽ được vui mừng hân hoan, và nhiều người cũng sẽ vui mừng, vì việc trẻ sinh ra…

Sau những ngày ấy, Elisabéth vợ ông thụ thai, và bà ẩn mình trong năm tháng, bà nói rằng: “Chúa đã làm cho tôi thế nầy, trong những ngày Người đoái thương, cất nổi khổ nhục tôi khỏi người đời.

NGƯỜI TIN CHÚA SẼ KHÔNG THẤT VỌNG

 Ông Dacaria và bà Elisabéth đã cầu nguyện và được Chúa nhận lời. Chúa ban cho ông bà điều tưởng chừng như không thể: Ông bà đã hạ sinh thánh Gioan trong lúc tuổi già!

Trong đời sống gia đình, nhiều khi chúng ta gặp khó khăn, bất hạnh. Chúng ta tin tưởng vào quyền năng Thiên Chúa, chạy đến cầu xin Người ban ơn trợ giúp. Chắc chắn chúng ta sẽ không phải thất vọng bao giờ!

 

Trả lời