Ngày 09.12.2018: Dọn đường đón Chúa

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 3, 1-6.

Ðời hoàng đế Tibêriô năm thứ mười lăm, Phongxiô Philatô làm toàn quyền xứ Giuđêa, Hêrôđê làm thủ hiến xứ Galilêa, còn em là Philipphê làm thủ hiến xứ Ituria và Tracônitêđê; Lysania làm thủ hiến xứ Abilêna; Anna và Caipha làm thượng tế; có lời Chúa đã kêu gọi Gioan, con Giacaria, trong hoang địa.

Ông liền đi khắp miền sông Giođan, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội, như lời chép trong sách Tiên tri Isaia rằng: “Có tiếng kêu trong hoang địa: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.

DỌN ĐƯỜNG ĐÓN CHÚA

Thánh Gioan Tẩy giả đã rao giảng phép rửa sám hối để chuẩn bị lòng dân đón Chúa ngự đến.

Chúa đã ngự đến lần thứ nhất, và Người vẫn tiếp tục ngự đến trong cuộc đời chúng ta, nhất là Người sẽ quang lâm vào ngày tận thế. Bởi thế, chúng ta được mời gọi uốn thẳng nẻo đường quanh co của lòng ta: đó là sửa đổi bản thân, sống thật thà ngay thẳng, khiêm nhường quảng đại, yêu thương tha thứ.

Chúa muốn cứu độ hết mọi người. Chúng ta noi gương thánh Gioan Tẩy giả, nhiệt tâm sống và làm chứng cho Tin mừng, để mọi người, nhất là anh chị em xung quanh chúng ta “được thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.

Xin Chúa giúp chúng con sống mùa Vọng này một cách tích cực, qua việc lãnh nhận các bí tích và thực thi bác ái yêu thương, hầu đón nhận được tràn đầy niềm vui, bình an hạnh phúc trong ngày Chúa đến. Amen.

Trả lời