Ngày 06.12.2018: Thực hành Lời Chúa

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 7, 21. 24-27.

Khi ấy, Chúa Giêsu  phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Ta, “Lạy Chúa, lạy Chúa!”, là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời.

“Vậy ai nghe những lời Ta nói đây và đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên nền đá. Và hễ ai nghe những lời Ta nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn”.

THỰC HÀNH LỜI CHÚA

Chúa Giêsu dạy chúng ta, để được vào Nước Trời, chúng ta không chỉ nghe và hiểu lời Chúa mà thôi, nhưng còn phải đem ra thực hành nữa. Thực hành Lời Chúa là chúng ta thi hành Thánh ý Chúa Cha, và xây dựng đời mình trên nền tảng vững chắc.

Xin Chúa ban cho chúng ta biết siêng năng lắng nghe và thực hành Lời Chúa, luôn ý thức rằng “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi”.

 

 

Trả lời