Ngày 22.11.2018: Nước mắt của Chúa

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 19, 41-44.

Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần Giêrusalem, trông thấy thành thì Người khóc thương thành ấy mà rằng: “Chớ chi hôm nay ngươi hiểu biết sứ điệp mang hoà bình lại cho ngươi!

Nhưng giờ đây, sứ điệp ấy bị che khuất khỏi mắt ngươi. Vì sẽ đến ngày quân thù đắp luỹ bao vây ngươi, xiết chặt ngươi tứ bề. Chúng sẽ tàn phá ngươi bình địa, ngươi cùng con cái ở trong thành. Chúng sẽ không để lại hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết giờ ngươi được thăm viếng”.

NƯỚC MẮT CỦA CHÚA

Sống giữa dòng đời ngược xuôi hôm nay, lắm khi sự lo toan trong cuộc sống đã làm cho nhiều người không còn định hướng được đâu là cùng đích của đời mình. Họ đã quên mất đích đến của mình và quên mất luôn cả Thiên Chúa!

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã than khóc thành thánh Giêrusalem, bởi với sự cao ngạo, nó đã từ khước Đấng từ Thiên Chúa đến viếng thăm. Chúa báo trước tương lai điêu tàn của nó vì chính sự u mê, cao ngạo của nó.

Không chỉ than khóc cho thành thánh Giêrusalem năm xưa, mà hôm nay Chúa Giêsu vẫn còn đang than khóc cho con người của thời đại chúng ta hôm nay, vì sự bất trung, bất tín của con người; bởi sự ly tán đổ vỡ của các gia đình, bởi sự thờ ơ vô cảm của con người. Thế nên Chúa phải phải thốt lên: “Chớ chi hôm nay ngươi hiểu biết sứ điệp mang hoà bình lại cho ngươi!”

Xin cho mỗi chúng ta nhận ra tình thương của Chúa và mau mắn đáp lại tình thương đó.

Trả lời