Ngày 19.11.2018: Xin mở mắt linh hồn

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 18, 35-43.

Khi Chúa đến gần thành Giêricô, thì có một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. Khi nghe tiếng đám đông đi qua, anh liền hỏi có chuyện gì đó. Người ta nói cho anh biết có Ðức Giêsu Nazareth đang đi qua.

Bấy giờ anh liền kêu lên rằng: “Lạy ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi!” Những người đi trước mắng bảo anh nín đi, nhưng anh lại càng kêu lớn tiếng hơn: “Lạy con vua Ðavít, xin thương xót tôi!” Vậy Chúa Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh đến cùng Người.

Khi anh đến gần bên Người, Người hỏi anh: “Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi?” Anh thưa: “Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy”. Chúa Giêsu bảo anh: “Hãy nhìn xem, lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”. Tức khắc anh thấy được và anh đi theo Người, và ca tụng Thiên Chúa. Thấy vậy toàn dân liền ca ngợi Thiên Chúa.

 

XIN MỞ MẮT LINH HỒN

“Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy.” Đó là lời cầu xin tha thiết với cả niềm của người mù thành Giêricô năm xưa. Nhờ tin vào Đức Giêsu, anh ta đã được chữa lành thể lý. Mặc dù anh ta bị mù lòa thể lý, nhưng niềm tin anh vẫn luôn sáng ngời.

Còn con người thời nay thì ngược lại, nhiều người không bị mù lòa thể lý, nhưng bị mù lòa tâm linh, bởi chủ nghĩa vô thần và thế tục hóa; sự mù lòa này thật sự còn ghê gớm hơn sự mù lòa thể lý.

Xin Chúa chữa lành sự mù lòa của mọi thành viên trong gia đình, trong xã hội hôm nay, để ta nhận ra tình yêu Chúa và sống xứng với tình yêu của Người dành cho ta. Amen.

 

Trả lời