Ngày 18.11.2018: Tử đạo hôm nay

 

Tin mừng theo thánh Luca: 9,23-26

Rồi Đức Giêsu nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.

TỬ ĐẠO HÔM NAY

Các thánh Tử đạo Việt Nam là cha ông chúng ta, thuộc đủ mọi thành phần trong Giáo hội. Các ngài là những công dân hiền hòa, sống đời gương mẫu, nêu cao lý tưởng trung kiên với Thiên Chúa và một lòng mến yêu tổ quốc.

Bị bắt bớ, tra tấn và tù đày, nhưng không một người nào trong các ngài có ý định cầm khí giới để chống trả; trái lại, các ngài cam chịu vì Đức Kitô, cầu nguyện cho mọi người và thật lòng tha thứ cho những kẻ bách hại mình.

Ngày nay, đời sống đạo của chúng ta không bị bắt bớ như các ngài, nhưng đang đối diện với những thách đố của chủ nghĩa duy vật vô thần, duy tương đối, não trạng hưởng thụ, ích kỷ, lối sống gian dối và tự do luyến ái ….

Để trung thành với Phúc âm, chúng ta phải liên lỉ lựa chọn, từ bỏ trong đau đớn không kém gì những khổ hình. Sống Phúc âm trong thời đại này đúng là một cuộc tuẫn đạo liên tục.

Xin cho các gia đình và mỗi chúng ta được nhiều ân sủng, để can đảm sống đạo và làm chứng cho Tin mừng giữa những thách đố trong thời đại hôm nay. Amen.

Trả lời